Thursday, November 25, 2021

உளைச்சலை நீக்கு!

 உளைச்சலை நீக்கு!

தலைகுனிந்து வாழ்கிறேன் எந்தன் தமிழே!

தலைநிமிர்ந்து வாழ வழிசெய்! மகிழ்வேன்!

சுழல்காற்றில் சிக்கி உருள்கின்றேன்! இங்கே!

உளைச்சலை என்தமிழே நீக்கு.


மதுரை பாபாராஜ்

0 Comments:

Post a Comment

<< Home