Sunday, August 20, 2017

மாயை

உருவக் கவர்ச்சி பருவக் கிளர்ச்சி
இரண்டும் உலவும் தொடுவானம், காதல்!
இரண்டு மனங்கள் புரள்கின்ற மாயை
களமமைக்க நாளும் தவிப்பு.

Friday, August 11, 2017

சூழ்நிலைக் கோலம்!

நடப்பதோ இங்கே நடக்கிறது! என்னால்
நடப்பதை ஏற்க மனமில்லை! ஆனால்
நடப்பதை வேடிக்கை பாரென்றால்  நானோ
இயங்காத பொம்மையா? இங்கு.

உணர்ச்சி துடிக்கிறதே! உள்ளத்தில் ஏதோ
இனம்புரியா வேதனை என்னை வதைத்து
மனம்பதைக்க வைக்கிறதே! என்னென்பேன்! தாயே!
தினமிந்தக் கோலந்தான் ஏன்?

உன்விதியா? என்விதியா? தங்குதடை  இல்லாமல்
தன்வழியில் வாழ்க்கைப் பயணம்
தொடர்கின்ற
பொன்னான பாதையிலே வேகத் தடைபோல
அங்கங்கே தோன்றுவதேன்? சொல்.
பொன்விழா நாயகன்
மு.சரவணப் பெருமாள் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

03.08.2017

பொன்விழா நாயகன் எங்கள் சரவணன்
இன்பமான இல்லறத்தில் இல்லத் தரசியும்
பொன்மகளும் சூழ்ந்திருக்க பல்வளங்கள் பெற்றேதான்
வண்டமிழ்போல் வாழ்கபல் லாண்டு.

மதுரை பாபாராஜ்( மாமா)
வசந்தா( அத்தை)


உடன் வாழ்த்தும் இதயங்கள்

                     
               ரவி--சுபா—சுஷாந்த்            எழில்--சத்யா--நிகில்---வருண்

Thursday, August 03, 2017


எல்லைக்குள் வாழ்வோம்!

உறவுகளின் எல்லை சரிந்திடும் போது
சிறகடிக்கும் வக்கிர எண்ணங்கள் துள்ளி!
தடம்மாறிப் போகும் நல்லொழுக்க வாழ்க்கை!
முடைநாற்றம் வீசுமடா பண்பு.


சூழ்நிலையே காரணம்

சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி ஏளனம் செய்வதற்கு
வாய்ப்பைத் தருவதைக் காட்டிலும் -- சூழ்நிலையே
ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்! யாரும் நகைப்பாரோ?
சூழ்நிலையே காரணம்! சொல்.நீர்க்குமிழி!

மகிழ்ந்தேன் எனநினைத்தேன்! ஆனால் நொடியில்
மகிழ்ச்சி மறைந்தது! நீர்க்குமிழி போல!
துடித் தேன்!துவண்டேன்! அழு தேன்! கலக்கப்
பிடியில் தளர்ந்தேன் சரிந்து.ஏமாற்றம்!

நடந்து விடுமோ என அஞ்சி நின்றேன்!
நடக்கவே கூடாது! காத்திருந்து பார்த்தேன்!
நடந்ததும்  சோர்ந்தேன்! இனியென்ன செய்ய?
நடந்ததை ஏற்றேன் நகைத்து.

களங்கள்

போர்க்களத்தில் போராட்டம் வீரத்தைக் காட்டலாம்!
பார்க்களத்தில் போராட்டம் நம்மறிவைக் காட்டலாம்!
தேர்க்களத்தில் போராட்டம் ஒற்றுமையைக் காட்டலாம்!
போர்க்களம் உள்ளமானால் துள்ளும்  உளைச்சலுக்குத்
தீர்வெங்கே காண்பது?செப்பு.

Thursday, July 27, 2017


தமிழ் ஒன்றே

பொன்மய ஊஞ்சலில் தூங்கவைக்கும் தாலாட்டும்
கந்தல்  துணியாலே கட்டிய ஊஞ்சலில்
கண்ணயர வைக்கின்ற தாலாட்டும் செந்தமிழின்
பண்களோ ஒன்றுதான்! மண்குடிலா? மாளிகையா?
என்றிங்கே பார்ப்பதில்லை பார்.


நிலைகுலையாதே!

மலையே விழுந்தாலும் திரும்பிப் பார்த்து
நிலைகுலை யாமல் சிறிதளவும் அஞ்சும்
சலனமற்ற உள்ளமுடன் வாழ்பவரைப் போல
உலகிலே வாழப் பழகு.

அப்படி வாழ்ந்தால்தான் உள்ளக் குமுறலின்
நெற்றியடி இன்றியே நிம்மதியாய் வாழலாம்!
எப்பொழுதும் இங்கே குமுறலுடன் வாழ்வதால்
அப்பப்பா! உன்வாழ்க்கைப் பாழ்.

Tuesday, July 25, 2017

அய்ம்புலன்கள்

அய்ம்புலன்கள் நம்மை அடிமைப் படுத்திவிட்டால்
உள்ளம் இருளாகும்! வாழ்க்கை தரிசாகும்!
அய்ம்புலனை நாமோ அடிமைப் படுத்திவிட்டால்
உள்ளம் ஒளிமயந்தான் சொல்.

அனைவரையும் மதி!

பெரியவரா! இல்லை சிறியவரா! என்றே
பிரித்தேதான் பார்க்காமல்  நாமிங்கே நாளும்
மரியாதை காட்டிப் பழகும் முறையில்
மிளிரும் பெருந்தன்மைப் பண்பு.நீர்க்குமிழி!

மகிழ்ந்தேன் எனநினைத்தேன்! ஆனால் நொடியில்
மகிழ்ச்சி மறைந்தது! நீர்க்குமிழி போல!
துடித் தேன்!துவண்டேன்! அழு தேன்! கலக்கப்
பிடியில் தளர் ந்தேன் சரிந்து.


அடிமையாய் மாறாதே!

நன்றி மறவாமல் வாழ்வோம்! அதற்காக
என்றும் அடிமையாக மாறும் மனநிலை
நம்மதிப்பைத் தாழ்த்தும்! உதவுதல் நம்கடமை!
நம்மதிப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்.

சுயத்தை இழக்காதே!

பிடித்தவர் பொய்சொன்ன போதிலும்  இங்கே
நெறியுணர்த்தும் வேதவாக்கே! என்பார் தமிழே!
பிடிக்காதோர் மெய்சொன்ன போதிலும் எல்லாம்
தறிகெட்ட வேதாள வாக்கென்பார்! கேளாய்!
மதிமயக்கம்  கொள்வது தீது.சலனம் தவிர்

அழகும் பணமும் மனதை மயக்கும்!
சலன நெருப்பில் தகிக்கிட வைக்கும்!
கவர்ச்சிச் சுனையில் நிலையை மறக்கும்!
உலகம் குடும்பம் நகைக்கும் திரண்டு!
ஒழுக்கம் சரிந்தால் இழிவு.

அழகும் பணமும் மறையும்! கரையும்!
பழகும்  உயர்தரப் பண்பே நிலைக்கும்!
விலக்கப் பழகு துரோக  உறவை!
கலக்கம் உளைச்சலை நீக்கு.

ரணம்
---------------
ரணப்பட்டு ரத்தம் உடலில் வழிந்தால்
குணப்படுத்தக் கூடும்! இதயத்தில் என்றால்
குணப்படுத்த எப்படிக் கூடும்? தமிழே!
ரணப்பட்ட ஆண்டுகள் ஒன்றா! இரண்டா!
சுமக்கின்றேன் பத்தாண்டாய் நான்.


குத்திக் கிளறி பழைய  நிகழ்வுகள்
அப்பப்பா கண்முன் நகைக்கிறதே! என்செய்வேன்?
கொத்தும் பருந்தாகி வந்துவந்து நிற்கிறதே!
குற்றம் எவர்மீது கூறு?

இருநிலைகள்!

குழந்தையின் கால்களோ மார்பில் உதைத்தால்
மலர்மென்மை என்றெண்ணித் தாங்கலாம் கண்ணே!
வளர்ந்தபின் மார்பிலே தாக்கி மிதித்தால்
அவமானம் கொள்வோம் துடித்து.

Wednesday, July 19, 2017
மனித மனம்

மறக்க நினைப்போம் மறக்க விடாது!
உறங்க விடாது! உளைச்சலைத் தூவி
படமெடுத் தாடுகின்ற பாம்பாக மாறி
விடம்பொழிய கொத்தும் விழைந்து.

பெற்றோரே நிம்மதி

பாட்டியும் தாத்தாவும் என்னதான் அன்புடன்
ஊட்டி வளர்த்தாலும் பேரக் குழந்தைகள்
போற்றுகின்ற பெற்றோர் தலைதெரிந்தால் போதுமே
 போட்டிபோட்டே ஓடுவார் பார்.

Sunday, July 16, 2017


நீதிக் குரங்கு

நீதிக் குரங்கின்  நிலையெடுத்தால் நிம்மதி
மேதினி வாழ்வில் நெருங்கிவரும்! செந்தமிழே!
நீதிக் கொடியேந்த எண்ணிச் செயல்பட்டால்
வேதனையே வாழ்வாகும் செப்பு.இளமை- முதுமை

விடியல் விடியாதா? ஏங்கிநின்றேன் அன்று!
விடிகிறதே என்ன நடக்குமோ என்றே
துடிக்கும் நிலையிலே வாழ்கிறேன் இன்று!
விடியலே தக்கபதில் சொல்.அடிமையாய் மாறாதே!

நன்றி மறவாமல் வாழ்வோம்! அதற்காக
என்றும் அடிமையாக மாறும் மனநிலை
நம்மதிப்பைத் தாழ்த்தும்! உதவுதல் நம்கடமை!
நம்மதிப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்.


கணவன்-- உட ல்!
மனைவி-- உயிர்!

உடலின் இயக்கமோ நின்றால் உயிர்
உடலை விடுத்துப் பறக்கும்--அறமே!
 உடலின் இயக்கம் இருந்தும் உயிரோ
உடலை மறத்தல் துயர்.

உட லோ அழியும் ஒருபிடிச் சாம்பல்!
உடலைத் துறக்கும் உயிரோ இயங்கும்!
கடமை தொடரும் மதிப்பும் கிடைக்கும்!
உடலோ மறையும் அழிந்து.

சொல்தவறினால்!

சுமைதாங்கி யாக இருந்தவரை என்றும்
சுமையாக எண்ணவில்லை! தன்சுற்றில் ஓய்ந்தே
சுமையாக மாறிவிட்டால்  நானுனக்கே என்றும்
இமையாவேன் என்றவள் இங்கே தனிமைச்
சுனையிலே தள்ளிவிட்டாள் சென்று.