Wednesday, July 11, 2018


அகநக நட்பது

குறள் 786

முகநூலில் உள்ளவர்கள் உண்மையான அன்பால்
அகநூலில் நாளும் இடம்பெறுதல் வேண்டும்!
முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.


நமது மண்வாசம் வாழ்த்து!

மண்வாசம் நாளும் மணக்கட்டும் நற்கொள்கைப்
பண்பாடு மற்றும் தமிழ்மண் கட்டமைப்பைக்
கண்முன்னே கொண்டுவரும் நல்முயற்சி
என்றும் தொடரட்டும் வென்று.


கானலா?

புற்றீசல்  போலிங்கே சாதிமதம்  ஊன்றித்தான்
சுற்றிவரும் நேரத்தில் நாட்டில் சமத்துவம்
வெற்றரவக் கூச்சலாக மட்டுமே கேட்கிறது!
நற்றமிழே! கானலா? சொல்.முரண்

வெளிநாட்டில் ஆலயத்தை நம்மவர் கட்டும்
தெளிவைப் பண்பாட்டைப் போற்றுகின்றார் என்போம்!
வெளிநாட்டார்  நம்நாட்டில் கட்டினால் நாமோ
தவித்து மதம்பரப்பும் வஞ்சகம் என்போம்!
புவியே! அடுக்குமா? சொல்.

பகையை நகையாக்கு!

நகைச்சுவைப் பேச்சில் சிலநேரம் சொற்கள்
பகைச்சுவை தூவுதல்போல் தோன்றும்! உள்ளம்
பகைக்கும் எதிர்மறைப் போக்கை ஒதுக்கி
நகைச்சுவையாய் எண்ணவேண்டும் சொல்.

முதலும் திரவம்! முடிவும் திரவம்!

திரவத்தால் சேர்ந்து திடப்பொரு ளாகி
திரவத்தில் தேங்கித் திடமாக வந்தே
உலகில் திடமாய் நடந்து திரிந்து
உழன்றே உருகி பலநிலை கண்டே
சுழன்று விழுவோம் திடநிலை சாய!
திரவ அழுகை திடத்தை நனைக்க
அரற்றிப் புலம்பி திரவக் குடங்கள்
திரவத்தை ஊற்றிக் கதறும் உறவுகள்
திரவ உருவாய் மனைவி குழந்தை
திரவம் விழியில் பெருகிப் பெருகி
கிளம்பும் திடமோ உணர்ச்சியே இன்றி
உலகைத் துறந்து உறவை மறந்து
அவலச் சுவையின் சிகரம்! தகனம்!
கரையும் கரையும் திடநிலை எல்லாம்
கரைப்பார் இறுதியாய்ச் சாம்பல் பொடியை!
திரவக் கடலில் கலப்போம்! தொடக்கம்
திரவம்! முடிவும் திரவமாக வாழ்க்கைப்
பயணம் முடியும் உணர்.உலகளந்த குறளடி!

நாற்சீர் ஓரடியாய் முச்சீர்கள் ஓரடியாய்
ஈரடியால் வள்ளுவர் ஆக்கிப் பொதுமுறையாய்
மூன்றாம் அடியாம் மலரடியை நற்கருத்தாய்
ஊன்றியே மக்கள் அகத்தில் உலகளந்தார்!
வான்புகழ் வள்ளுவரை வாழ்த்து.அன்றும் இன்றும்!

GRILLED ITEMS

காட்டு மிராண்டிகள் காட்டில் நெருப்பிலே
வாட்டி இறைச்சியை உண்டனர் அன்றுதான்!
நாட்டு மிராண்டிகள் இன்றோ இரும்பிலே
மூட்டவரும் தீயிலே சுட்டுத்தான் உண்கின்ற
காட்சியைக் காண்கின்றோம் காண்.


பாசமழை!

பாசம் மழைநீரைப் போலத்தான் கீழ்நோக்கிப்
பாயும்! ஒருகாலும் மேல்நோக்கிப் போகாது!
வாழ்விலே பிள்ளைகள் தங்கள் குழந்தைமேல்
காட்டுவதைப் பெற்றோர்மேல் காட்டமாட்டார்! அப்பெற்றோர்
காட்டியதும் அப்படியே! பாசமழை கீழ்நோக்கி
ஓடுமன்றி மேல்நோக் காது.

நீக்கமுடியாது!

இப்பாசம் அப்பாசம் எப்பாசம் என்றாலும்
அத்துணைப் பாசத்தை நீக்கியே வாழலாம்!
அப்பப்பா! பேரக் குழந்தைகள் பாசத்தை
எப்படி நீக்கவோ? கூறு.

ஊன்மனம்/ வான்மனம்!

காவிரி நீர்!

ஊன்மனம் தண்ணீர் தரமறுத்த கோலத்தை
வான்மனம் தந்தேதான் மாற்றியது!
கோணல் மனங்கொண்ட காரணத்தால் தேன்மழையால்
வானம் வழங்கியதை வாழ்த்து.

Bring some news!

Oh! My wandering clouds!
My beloved damselle
Living there in the far east!
If you happened to go there
Please shed some water droplets!
And say that a despondent soul
Wriggling under unbearable misery
Thinking always her and her alone!
Please bring the message on your return!
I will be waiting here anxiously!

சிற்றுண்டிக்கு நன்றி!

சூடன உப்புமா சட்னி பொடிகளுடன்
ஈடற்ற இட்லியும் அல்வாவும் வெண்தயிரும்
நேசமுடன் வைத்தார் இல்லத்தார் பண்புடனே!
வேடமற்ற அன்பின் உரு.

ரசிகமணி பேரன் நடராஜன் பண்பில்
கசிந்துருகிப் பேசிக் களித்திருந்தோம் நாங்கள்!
ரசிகமணி இல்லத்தார் நல்லுறவில் இன்று
ரசித்துத் திளைத்தோம்! மகிழ்ந்தே உவந்தோம்!
நெறியாளர் வாழ்கபல் லாண்டு.

மதுரை பாபாராஜ்
வசந்தா

Sunday, June 03, 2018

திருவள்ளுவர் கழகம்,தென்காசி


கவியரங்கம்! 01.06.2018 மதுரை பாபாராஜ்

மொழிவாழ்த்து!

தமிழே! தழைக்கும் தருவே! ஒளியே!
அமிழ்தே! அமிழ்தின் சுவையே! மலரே!
கமழும் மணமே! உயிரே! உணர்வே!
வணங்குகிறேன்! உன்னருள் தா.

வள்ளுவரை வணங்குவோம்!
----------------------------------------------------------
வாழ்வியல் நற்கருத்தை உள்ளடக்கி வள்ளுவர்
பாவினத்தில் ஏழேழு சொற்களில் அற்புதமாய்
ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது  தேன்குறளால்
வேலிகளைத் தாண்டாமல் வாழவழி காட்டுகின்றார்!
வேலிக்குள் வீறுநடை போடு

அமைப்பிற்கு வாழ்த்து!

ஆண்டுகள் தொண்ணூறைத் தாண்டி திருக்குறள்
மாண்புகளைத் தென்காசி மாநகர் மன்றத்தார்
தீந்தமிழ்ப் பாக்குறளை ஆய்வுசெய்யும் தொண்டினைப்
பாங்குடன் மேற்கொண்டார் வாழ்த்து.

சிதம்பரனார் மற்றும் டிகேசி போன்ற
அடலேறுக் கூட்டம் முழங்கிய மேடை!
கணபதி ராமன் தலைவர்,செயல்
மனத்தார் சிவராமன் அய்யா செயலர்!
இனமானம் எங்கள் குறள்மானம் என்ற
மனநிறைவில் தென்றலின் தென்காசி கோயில்
மணங்கமழப் போற்றுகின்றார் பார்.


திருவள்ளுவர் கழகம்,தென்காசி
நிர்வாக அமைப்பு!
நிர்வாக அமைப்பில் மொத்தம் பதிநான்கு
நிர்வாகிகள் உள்ளனர்! தேன்குறளில் ஏழுசீர்கள்!
நிர்வகிக்க ஏழேழு சீர்கள் இருகுழுக்கள்!
தொய்வின்றித் தொண்டாற்றும் மாண்பில் மிளிர்கின்றார்.
வையகத்தில் வாழியவே நீடு.
இம்மன்றம் இன்னும் பலநூறு ஆண்டுகளைக்
கண்டு வளரட்டும் இங்கு.

அவையோர் வணக்கம்

காய்கறிகள் மற்றும் உணவும் வகைவகையாய்
நேர்த்தியாய் வைத்திருந்த போதிலும் உண்பதற்கு
ஆர்வமுடன் இங்கே விருந்தினர்கள் வந்தால்தான்
ஆக்கிவைத்த நல்விருந்தின் நற்பயன் போய்ச்சேரும்!
பாவகைகள் இங்கே படைத்தாலும் பாவிருந்தைக்
கேட்டு ரசிக்க அவையோர்கள் வேண்டுமிங்கே!
ஆக்கபூர்வ ஆர்வமுடன் வந்திருக்கும் உங்களைநான்
போற்றி வணங்குகிறேன் இங்கு.

எங்கள் வள்ளுவர் குழுத்தலைவர் சி ராஜேந்திரன்.

மூச்சுக்கு மூச்சிங்கே பேச்சுக்குப் பேச்சிங்கே
ஊற்றெடுத்தே ஓடிவரும் நற்குறள்கள் நாள்தோறும்!
பாற்கடலின் தீஞ்சுவையும் நண்பரின் தேன்குறள்
நூற்கடலின்  ஆற்றல் விளக்கச் சுவைமுன்னே
தோற்றுவிடும்  ஓடி ஒளிந்து.

உடன்பாடும் கவிஞர்கள்

கற்பனை வானில் சிறகடிக்கும் பாவலரா?
வெற்றரவப் பாவலரா? இல்லையில்லை! இங்கிருப்போர்
நற்றமிழ்த் தேன்குறள் பூங்காவில் சுற்றிவந்தே
வற்றாத தேனெடுத்து மன்றத்தில்  எல்லோரும்
பற்றுடன் மாந்தி மகிழவைக்கும் பாவலர்கள்!
சுற்றத்தை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் இங்கிருந்து!
அற்புதப் பாவலரை வாழ்த்து.


கவியரங்கத் தலைவர் வாழ்த்து

தலைவர் மெய்ஞானிபிரபு

எண்ணற்ற நற்புகழைத் தன்னகத்தே கொண்டவர்!
வண்டமிழில் பாவெழுதும் வித்தகர் மெய்ஞானி!
நண்பரை நற்றமிழால் வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்!
என்பா தருகிறேன் உவந்து.


நடுவுநிலைமை

அஞ்சனக் கோலெடுத்துக் கண்ணில் மைதீட்ட
கண்ணுக்குள் உள்ள தலைவன்  மறைவானாம்!
தன்னவனைத் தக்கவைக்க மைதீட்ட மாட்டேன்நான்
என்றுரைத்த சேதியுண்டு இன்பத்துப் பாலில்தான்!
அம்மா மைவிழியாள் கூற்று.
அந்த மை இந்த மை
எந்த மை யானாலும்
வேண்டுகின்ற மையுமுண்டு!
 வேண்டாத மையுமுண்டு!


வள்ளுவத்தில்
நாற்பது  மைகளும்  வேண்டியவை!
நாலுமைகள் வேண்டாத மைகளாகும்!
நமக்கிங்கே மூன்றுமை வேண்டியவை
மூன்றுமை வேண்டாமை

எந்த மை என்றாலும்
என் தலைப்பு
நடுவுநிலைமை!
இல்லாமை ஆகிவிட்டால்
பொல்லாமையில் நாடிங்கே
தள்ளாமை கண்டுவிடும்.!

அதிகாரம் பன்னிரண்டு நடுவுநிலைமை!

கடிகார முள்களோ பன்னிரண்டில் ஒன்ற
புதியநாள் இங்கே தொடங்கும்--அதுபோல
வள்ளுவர் பன்னிரண்டில் தந்தார் நடு(வு)நிலைமை!
நல்விடியல் காண்பதற்குத் தான்..

குறள் 111
-------------------
தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்.

வேண்டியவர் வேண்டா தவரென்றே பார்க்காமல்
நீதிமுன்னே எல்லோரும் சமமென்ற எண்ணமுடன்
மேதினியில் நாளும் நடுநிலைமை போற்றவேண்டும்!
ஈடில்லா நல்லறம் அஃது.
குறள் 112
செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து.

நடுநிலைமைப் பண்புகளைப் போற்றுகின்றோர் செல்வம்
கடுகளவும் குன்றாது! மேலும் வளர்ந்தே
அடுத்த தலைமுறைக்கும் நன்மை பயக்கும்!
மிடுக்குடன் வாழலாம் நாம்

குறள் 113

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்.

நற்பயன்கள் வந்து குவியும் நடுநிலையைச்
சற்று விலக்கிவைத்தால் என்றே இழுத்தாலும்
.பற்றுடன் நாளும் நடுநிலையைப் பின்பற்றி
அப்பயனைத் தூற்றவேண்டும் சொல்.

குறள் 114

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்.

நீதிநெறி போற்றியவர்! போற்றாமல் தூற்றியவர்!
மேதினியில் வாழ்ந்த நற்புகழும்--வாடவைக்கும்
மாப்பழியும் இவ்வுலகில் காட்டிவிடும் மன்பதையே!
போற்றும் நடுநிலையே பொன்.

குறள் 115

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

உயர்வதும் தாழ்வதும் வாழ்வின் இயற்கை!
சுழலும் இத்தகைய சுற்றில்--அலைபாய்தல்
இன்றி நடுநிலையைக் காப்பதே சான்றோர்க்குப்
பண்பின் அழகாம் இயம்பு.

குறள் 116

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.

நடுநிலையை விட்டு மயங்கியே நின்று
தடுமாற்றம் ஏற்கும் ஒருவன்---கெடுநிலை
தன்வாழ்வைச் சீரழிக்கப் போகின்ற கோலத்தை
அன்றே உணரவேண்டும் இங்கு.
குறள் 117

கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.

நீதிக்குத் தாள்பணிந்து நித்தமிங்கே வாழ்பவனை
வேதனைக்கு வித்தூன்றும் வெங்கொடுமை---சோதனை
பின்னும் வறுமை பிழிந்தெடுத்தால் இவ்வுலகம்
எண்ணாது ஏழ்மைநிலை என்று.

குறள் 118

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

பொருள்களை வைத்ததும் உள்ள எடையைச்
சரியாகக் காட்டுகின்ற நல்ல ---தராசுபோல்
என்றும் நடுநிலையில் வாழ்வதே சான்றோர்க்கு
மங்காத பேரழகாம் செப்பு.

குறள் 119

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.

நேர்மை தவறாத நெஞ்சுறுதி கொண்டிருக்கும்
நேர்வழி ஏந்தலிடம் என்றென்றும்--சார்பற்ற
நீதி நியாயம் மிளிரும்! நடுநிலைமை
மேதினியில் இஃதுதான் போற்று.


குறள் 120

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்.

பிறர்பொருளாய் இங்கே இருந்தாலும் பண்புச்
சிறப்புடன் தன்பொருளாய் எண்ணி -- முறையாக
நேர்மை மணங்கமழ வாணிகம் செய்வதே
பாரில் வணிகநெறி யாம்.


திருக்குறள் குழந்தைப்பாடல்
---------------------------------------------------
நடுவுநிலைமை -- 12
-----------------------------------------------
நடுநிலையே சிறந்த அறமாகும்
-------------------------------------------------------
நீதி என்றும் வழுவாமல்
நடுநிலை காப்பதே அறமாகும்!
இப்படி உள்ளவர் செல்வங்கள்
பரம்பரைக் கெல்லாம் உதவிடுமே!

நடுநிலை தவறும் பண்பாலே
மலைபோல் செல்வம் குவிந்தாலும்
அற்பம் என்றே ஒதுக்கிவிடு!

நடுநிலை போற்றிய பண்பாளன்
என்பதைப் புகழும், பழியுந்தான்
உலகில் காட்டும் அளவுகளாம்!

வறுமையும் வளமும் அணியல்ல!
நடுநிலை சான்றோர் அணியாகும்!
நடுநிலை விட்டே தவறிவிட்டால்
கெடுநிலை அவனை அழித்திடுமே!

நீதி மானின் வறுமையினை
பெருமை என்பார் சான்றோர்கள்!
சாயா துலாக்கோல் போலத்தான்
நடுநிலை கொண்டோர் சான்றோராம்!

ஒருதலைத் தீர்ப்பு சொல்லாத
நியாயப் பண்பே நடுநிலையாம்!

நுகர்வோர் நிலையில் தான்நின்று
வணிகம் செய்தல் வணிகருக்கு
சிறப்பைக் கொடுக்கும் ஒழுங்காகும்!

மதுரை பாபாராஜ்
01.06.2018

Thursday, May 17, 2018சீரும் தங்கையும்

சீர்கொண்டு வந்தால்தான் தங்கையென்றார்! ஏழேழு
சீர்களாக நானும் குறள்சீரைத் தந்துவந்தேன்!
சீரும் சிறப்புடனும் வாழ்கவென்றே வாழ்த்தினேன்!
சீரேற்றாள் தங்கை படித்து.


அன்னையர் நாள் வாழ்த்து!

13.05.18

தியாகமென்ற சொல்லுக்கு வேர்ச்சொல்லே அன்னை!
தியாகமென்றால் என்னவென்று தியாகமென்ற சொல்லே
தியாகத்தை அன்னை யிடமிருந்து கற்ற
தியாகத் திருஉரு தாய்.

என்னதுமில்லை! உன்னதுமில்லை!

என்னது!உன்னது!என்றெல்லாம் சண்டையிட்டே
வன்பகையாயச் சேர்த்ததெல்லாம் வெள்ளத்தில் போனபோது
என்னதும் உன்னதும் ஒன்றாகி எங்கெங்கோ
கண்டபடி மாறியதே! என்னதும் உன்னதும்
எங்கென்று சொல்வாயா கூறு.

Sunday, May 13, 2018இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 5

சிறை இல் கரும்பினைக் காத்து ஓம்பல் இன்னா;
உறை சோர் பழங் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா;
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா; இன்னா,
மறை இன்றிச் செய்யும் வினை.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
காக்கின்ற வேலியின்றிக் கன்னல் பயிரினத்தைக்
காப்பது துன்பமாகும்! வான்மழை வீட்டுக்குள்
ஊற்றுமாறு கூரை இருக்கின்ற வீட்டிலே
வாழ்தலோ துன்பமாகும்! நீதி மறந்தேதான்
ஆட்சி நடந்தால் அத்தகைய ஆட்சியோ
நாட்டுக்கே துன்பமாகும்! சூழ்ச்சி வலைபின்னும்
கூட்டுச் சதிச்செயல்கள் துன்பமாகும்! மக்களைத்
தாக்கினால் துன்பமயம் நாடு.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்


பாடல்: 04

எருது இல் உழவர்க்குப் போகு ஈரம் இன்னா
;கருவிகள் மாறிப் புறங்கொடுத்தல் இன்னா;
திருவுடையாரைச் செறல் இன்னா; இன்னா,
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல்.
------------------------------------------------------------------------------------
எருதின்றி வாடும் உழவரிடம் உள்ள
நிலத்திலே ஈரம் இருந்தாலும் அந்த
நிலத்தால் பயனில்லை,துன்பமே! போரில்
கருவிகளை விட்டுவிட்டுத் தோல்வியால் ஓடும்
ஒருநிலை துன்பமே! செல்வந்த ரோடு
சுருக்கென்று கோபம் அடைதலோ துன்பம்!
கருத்தும் திறமையும் உள்ளவர்க்குத் தீங்கு
தருவது துன்பம் தரும்.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 3
கொடுங் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா;
நெடுநீர்ப் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா;
கடு மொழியாளர் தொடர்பு இன்னா; இன்னா
,தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு.
------------------------------------------------------------------------
கொடுங்கோல் அரசன் குடிமக்க ளாக
உறுத்தலுடன் வாழ்வது துன்பம்! தெப்பம்
உறுதுணை யாயின்றி ஆழியை நீந்தும்
படுதுணிச்சல் துன்பம்! புண்படுத்தும் வன்சொல்
தொடுப்போர் தொடர்பிங்கே துன்பம்! அலைபோல்
தடுமாறும் உள்ளம் துன்ப மயந்தான்!
தடுமாற்றம் துன்பத்தின் ஊற்று.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 2

பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா;
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா;
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா; ஆங்கு இன்னா
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு.
---------------------------------------------------------------------------------------------
தவமேற்போர் கூடத்தில் கோழியும் நாயும்
இரைச்சலைக் கூட்டுவதால் துன்பமாகும்! இல்லாள்
அவையடக்கம்  இன்றிக்  கணவனின் சொல்லைப்
புவியிலே மீறுதல் துன்பந்தான்! மாதர்
பகுப்பற்ற  கோலப் புடவை அணிதல்
கொடுப்பது துன்பந்தான்! காப்பதற்கு வேந்தன்
உறுதுணை யற்றநாடு  துன்பந்தான்! இஃதை
நடுநிலை கொண்டுணர்ந்தால் நன்று.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 1

பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா;
தந்தை இல்லாத  அழகு இன்னா;
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா;
 ஆங்கு இன்னா,மந்திரம் வாயா விடின்.
-------------------------------------------------------------------------------
சுற்றமற்ற வீட்டின் அழகெல்லாம் துன்பந்தான்!
உற்றதுணை தந்தையற்ற மைந்தன் அழகிங்கே
எப்பொழுதும் துன்பம்! எதிர்நீச்சல் வாழ்வாகும்!
முற்றும் துறந்த துறவோரின் இல்லத்தில்
நற்றமிழே! உண்டு களிப்பதோ துன்பந்தான்!
உச்சரிக்கும் மந்திரங்கள் நன்மை தராவிடில்
எக்கணமும் துன்பந்தான் சொல்.

Saturday, May 12, 2018இனியவை நாற்பது நிறைவு

பாடல் 40

பத்துக் கொடுத்தும், பதி இருந்து, வாழ்வு இனிதே;
வித்துக் குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே;
பற்பல நாளும் பழுது இன்றிப் பாங்கு உடைய
கற்றலின் காழ் இனியது இல்.
-----------------------------------------------------------------------------------------
பத்துப் பொருள்கொடுத் தேனும் உறவூரில்
பற்றுடன் வாழ்தல் இனிதே! விதைநெல்லை
சுற்றி விதைத்துண்ண உள்ளதை  உண்ணாமல்
பற்றைத் தவிர்த்தல் இனிதாகும்! நாள்தோறும்
கற்றுத் தெளிய பயன்தரும் நூல்களைக்
கற்பதுபோல்  நற்செயல் ஏந்தும் இனிமைக்குச்
சற்றும் நிகரில்லை வேறு.


பாடல் 39

பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே;
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே;
உற்ற பொலிசை கருதி, அறன் ஒரூஉம்
ஒற்கம் இலாமை இனிது.
------------------------------------------------------------------------------------------
பிச்சை எடுத்துண்போர்  கோபம் அடையாமல்
முற்றும் அமைதியாய் வாழ்தல் இனிதாகும்!
கொட்டித் துடிக்கவைக்கும் துன்பம் சுழன்றாலும்
சற்றும் எவரிடமும் சொல்லாத பண்பினிது!
அட்டியின்றி பேராசைத் தூண்டினாலும் நேர்வழியை
விட்டு விடாமல் அறவழி நீங்காமல்
குற்றமின்றி வாழ்தல் இனிது
பாடல் 38

சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே
;நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே
;எத்துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப, பால் படும்
கற்றா உடையான் விருந்து. 38
---------------------------------------------------------------------------------------------
ஆயுதம் ஏந்தும் இளைஞர் படையினிது!
ஆல மரம்போன்ற சுற்றத்தைக் கொண்டோரின்
வேல்நிகர்த்த வன்பகை நீக்குகின்ற மாண்பினிது!
ஆவுடன் கன்றுள்ளோன் வீட்டு விருந்தினிது!
ஈவிரக்கப் பண்பே தலை.


பாடல் 37

இளமையை மூப்பு என்று உணர்தல் இனிதே;
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே;
தட மென் பணைத் தோள் தளிர் இயலாரை
விடம் என்று உணர்தல்.
--------------------------------------------------------------------------------------
துள்ளும் இளமைப் பருவத்தை வாட்டுகின்ற
பொல்லா முதுமையென எண்ணல் இனிதாகும்!
உள்ளத்தால் ஒன்றிவாழும் சுற்றத்தார் இன்சொல்லைத்
துய்த்தல் இனிதாகும்! மூங்கிலொத்த தோள்களும்
அல்லிமலர்  மென்மையும் கொண்ட மகளிரை
கொல்கின்ற நஞ்சாய் உணர்தல்   இனிதாகும்!
எல்லாம் நிலையில்லை இங்கு.பாடல் 36

அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே;
செவ்வியனாய்ச் செற்றுச் சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே;
கவ்வித் தாம் கொண்டு, தாம் கண்டது காமுற்று,
வவ்வார் விடுதல் இனிது.
---------------------------------------------------------------------------------------------
உள்ளத்தின் மாசாம் அழுக்காறு சொற்களைச்
சொல்லாமல் வாழ்தல் இனிதாம்!சினமென்னும்
பொல்லாத தீய குணத்தைத் தவிர்த்தேதான்
நல்லவராய் வாழ்தல் இனிதாம்! அடுத்தவர்
துய்க்கும் பொருளைப் பறிக்காமல் அப்பொருளை
உள்ளம் மறத்தல் இனிதாகும்! வாழ்க்கையில்
எள்ளளவும் பற்றின்(றி) இரு.பாடல் 35

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே;
முன்தான் தெரிந்து முறை செய்தல் முன் இனிதே;
பற்று இலனாய்ப் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து
உற்றுப் பாங்கு அறிதல்
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது.
-------------------------------------------------------------------------------
அறிவார்ந்த வேந்தன் ஓரொற்றன் கூறும்
செறிவான செய்தியை வேஏரொரு ஒற்றன்
முடிவுடன் ஆராய்தல் என்றும் இனிது!
நெறிபிறழ்ந்து போகாமல் ஆராய்ந்து பார்த்து
முறைதவறா நீதி வழங்கல் இனிதே! அனைத்தும்
பிறந்தோர் எல்லோரும் என்றும் சமமே!
இதைமனதில் கொண்டு  நடுநிலை யோடு
முறைசெய்தல் நாளும் இனிது.


பாடல் 34

எல்லிப் பொழுது வழங்காமை முன் இனிதே;
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றிச் சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே;
புல்லிக் கொளினும் பொருள் அல்லார் தம் கேண்மை
கொள்ளா விடுதல் இனிது.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
தெரியாத ஊர்நோக்கி நாமோ இரவில்
புரிந்ததுபோல்  போகாமல்  உள்ள(து ) இனிது!
தெளிவாகச் சொல்வதை இங்கே மறதி,
துளியுமின்றி சொல்தல் இனிது! கயவர்
வலியவந்து நட்பிழை பின்னுவதை என்றும்
தவிர்த்தலோ வாழ்வில் இனிது.

Wednesday, May 09, 2018


இனியவை நாற்பது 33

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

ஊர்முனியா செய்தொழுகும் ஊக்கம் மிகஇனிதே
தானே மடிந்திராத் தாளாண்மை முன்இனிதே
வாய்மயங்கு மண்டமருள் மாறாத மாமன்னர்
தானை தடுத்தல் இனிது. 33

ஊர்மக்கள் இங்கே வெறுக்காத நற்செயலை
ஊரறிய செய்கின்ற ஊக்கம் இனிதாகும்!
சோர்வளிக்கும் சோம்பலின்றி காட்டும் முயற்சிக்குத்
தோள்கொடுக்கும் ஆண்மை இனிதாகும்! வீரமிகு
போர்முனையில்  ஆற்றல் மிளிரும் அரசனுடன்
போரிடும்  வேந்தன் புகழுக்  கினிதாகும்!
பாரிலே நற்புகழை நாட்டு.

இனியவை நாற்பது 32

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

சுற்றறிந்தார் கூறுங் கருமப் பொருள்இனிதே
பற்றமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன்இனிதே
தெற்றென இன்றித் தெளிந்தாரைத் தீங்கூக்காப்
பத்திமையிற் பாங்கினியது இல். 32


படித்தவர்கள் கூறும் கருத்தின் பயன்கள்
நெறிப்படுத்தும் பண்போ இனிதாகும்! அன்பின்
துடிப்பின்றி ஆள்பவரின் கீழிங்கே நாளும்
துடிதுடித்து வாழாமை என்றும் இனிதே!
கெடுதிகள் செய்தாலும் அப்படிச் செய்த
கெடுமதி் யாளரிடம் அன்பாய் இருக்கும்
நடுநிலைத் தன்மை இனிது.


மே நாள்  வாழ்த்து!

உழைக்கின்ற வர்க்கம் மகிழ்ச்சியாக  வாழ்ந்தால்
பிழைக்கின்ற வர்க்கம் மகிழ்ச்சியாக வாழும்!
உழைப்போம்! உழைப்பை மதிப்போம் ! உயர்வோம்!
உழைப்பே உலகின் உயிர்.

துப்புரவுத் தொழிலாளரே மேலோர்!

வீட்டுக்குள் நம்குப்பை துர்நாற்றம் வீசினால்
மூக்கைப் பிடித்து நடந்துசெல்வோம்-- கூட்டுகின்றார்
மூக்கைப் பிடிக்காமல் துப்புரவுத் தொண்டர்கள்
நாட்டில் குவிந்திருக்கும் அத்தனைக் குப்பைகளை!
ஆற்றலில் மேலோர் இவர்.

Saturday, April 28, 2018

இனியவை நாற்பது 31

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே
;கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே;
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர் ஆயினும்,
ஆராய்ந்துஅறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது.
------------------------------------
அடைக்கலமாய் வந்தவரின் துன்பத்தைப் போக்கும்
நிறைவான பண்பே இனிது! கடமை
நிறைவேற்ற இங்கே கடனுடனை வாங்கி
முறைப்படுத்தல் என்றும் இனிதே!அறிவில்
சிறந்தோராய் வாழ்ந்தாலும் பேசும் பொருளை
அகத்திலே ஆராய்ந்து சொல்தல் இனிது!
கடமையைக் கண்போலப் போற்று.


இனியவை நாற்பது 30

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

நன்றிப் பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே
;மன்றக் கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே;'
அன்று அறிவார் யார்?' என்று அடைக்கலம் வெளவாத
நன்றியின், நன்கு இனியது இல்.
-------------------------------------------------------------------------------------------
செய்த உதவியை என்றும் நினைப்பதே
உய்கின்ற பண்பிற் கினிதாகும்! நீதிநெறி
எள்ளளவும் சாயாமல் இங்கே நடுநிலையைத்
துல்லியமாய்ப் போற்றும் பெருமை  இனிதாகும்!
நல்லவர் என்றே அடைக்கலமாய் வந்ததை
கள்ளமனங் கொண்டே பறிக்காத நல்லொழுக்க
வல்லமை வாழ்வில் இனிது.இனியவை நாற்பது 29

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்


கயவரைக் கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே
;உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே;
'எளியர், இவர்!' என்று இகழ்ந்து
 உரையாராகி,ஒளி பட வாழ்தல் இனிது.
-----------------------------------------------------------------------------------
நீசரை நீக்கியே வாழ்தல் இனிதாகும்!
நாடறிய தன்னுயர்வைச் செம்மைப் படுத்தியே
மாசற்ற பண்புடன் வாழ்தல் இனிதாகும்!
வாடும் வறுமையிலும் செம்மை யுடன்வாழ்தல்
ஈடற்ற வாழ்வின் இனிது.

இனியவை நாற்பது 28

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

ஆற்றானை, 'ஆற்று' என்று அலையாமை முன் இனிதே
;கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே;
ஆக்கம் அழியினும், அல்லவை கூறாததேர்ச்சியில்
தேர்வு இனியது இல்.
----------------------------------------------------------------------------------------------
செயலைப் புரிந்துசெய்யும் ஆற்றலற்ற ஆளைச்
செயல்புரியச் சொல்லாத ஆற்றல் இனிதே!
மரணத்திற்(கு) அஞ்சாத  உள்ளம் இனிது!
வளங்கள் அழிந்தாலும் தீயசொற்கள் தம்மை
விளம்பாமல் வாழ்தல் இனிது.இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 27

தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே;
மானம் பட நஞவரின் வாழாமை முன் இனிதே
;ஊனம் கொண்டாடார், உறுதி உடையவைகோள்
 முறையால் கோடல் இனிது.
---------------------------------

கொடைமனம் கொண்டோர்  பெருமை இனிது!
கறைபடிந்து மானம் இழக்காமல் வாழும்
முறையான வாழ்க்கை இனிதாகும்!குற்றம்
குறைகளை மற்றவர்மீது சுமத்தாத பண்போ
நிறைவைக் கொடுக்கும் இனிதாம்! உணர்!
முறையாக நல்லதைப் பெற்றேதான் வாழ்தல்
நிதமும் இனிதுதான் சொல்.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 26

நச்சித் தற் சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே
;உட்கு இல்வழி, வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே
;எத் திறத்தானும் இயைவ கரவாத
பற்றினில் பாடயங்கு இனியது இல்.
------------------------------------
நற்பொருளை நாடி உதவிசெய்ய வேண்டிநின்றால்
உற்றதுணை யாகி நிறைவேற்றும் பாங்கினிது!
சற்றும் மதியாதா ரையொதுங்கி வாழ்கின்ற
அக்கறை கொண்டுவாழும் உள்ளம் இனிது!
மற்றவர்க்கு ஈயும்  பொருளை மறைக்காத
அற்புத உள்ளம் இனிது.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 25

ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே
;கைவாய்ப் பொருள் பெறினும்,
 கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே;
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரைப்
புல்லா விடுதல் இனிது.
-------------------------------------
அய்ம்புலனின் ஆசை தவிர்த்தல் இனிதாகும்!
பல்வளம் வந்தாலும்பொல்லாதார் கூட்டுறவைத்
தள்ளிவைத்தல் என்றும் இனிதாகும்! இவ்வுலகம்
கல்வெட்டாய் நின்று நிலைக்குமென்பார் நட்பிற்குப்
புள்ளிவைத்தல் இங்கே இனிது.

பாடல் 24

வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே;
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே;
இல்லது காமுற்று, இரங்கி இடர்ப்படார்
செய்வது செய்தல் இனிது.
-------------------------------
பண்பை உயர்த்த, சினமின்றி வாழ்பவன்
கொண்ட தவமோ இனிதாகும்! மேற்கொண்ட
தன்பணி தன்னை நிறைவேற்றக் காட்டுகின்ற
வன்மை உடையோன் பொறுமை இனிதாகும்!
தன்னிடம் இல்லாப் பொருளை நினைக்காமல்
துன்பம் தவிர்த்தல் இனிது.
--------------------------------------


வேடம் தவிர்!

சொல்லுக்கும் செய்யும் செயலுக்கும் வேறுபாடோ
எள்ளளவே என்றாலும் எள்ளிநகை யாடுவார்!
செய்ய இயன்றதைச் சொல்லுங்கள்!  சொல்வதைச்
செய்யுங்கள்!  வேடம் தவிர்.

மக்கள் தொலைக்காட்சி வாழ்க!

மக்கள் தொலைக்காட்சி காட்டும் நிகழ்ச்சிகளில்
அக்கறை கொண்டே மணக்கிறதுசெந்தமிழ்!
எக்கலப்பும் இன்றி  தமிழ்த்தொண் டாற்றுகின்றார்!
நற்றமிழ்போல் வாழ்கபல் லாண்டு.


 தாய்மனம்!

தாயின் மனமோ குழந்தை மனமாகும்!
சேய்களை மையப் படுத்திச் சுழன்றிருப்பாள்!
சேய்க்கோ வயதென்ன ஆனபோதும்  சேயென்பாள்!
சேயின் வயது தடையில்லை! தன்னலத்தைத்
தாயிங்கே பார்க்கமாட்டாள்! சேய்நலமே வாழ்க்கையில்
தாயின் உயிர்மூச்சாம்! சாற்று.


பழமொழி!
வீட்டுக்குவீடு வாசப்படி!

வீட்டுக்கு வீடிங்கே வாசப் படிகள்தான்!
வீட்டில் மொசைக்கென்றால் வண்ணவண்ணச் சிக்கல்கள்!
 வீட்டில் கருங்கல்!  சொரசொரப்பாய் சிக்கல்கள்!
வீட்டிலே ரெட்ஆக்சைட்? ஊடலும் கூடலும்!
வீட்டில் பளிங்கா? நழுவலாகச் சிக்கல்கள்!
வீட்டுக்குள் ஆயிரம் சிக்கல்கள்! தோன்றினாலும்
வீட்டுக்குள் ஆடி அடங்கவேண்டும்! இல்லையேல்
நாட்டுக்குள் நாநடனம் செய்ய அனுமதித்தால்
வீட்டின் மதிப்பழியும் சொல்.ஞானியின் பேரன் விக்ரம்
பிறந்தநாள் 24.04.18

வாழ்த்துப் பாடல்

விக்ரம் என்ற ஓவியர்!
விறுவிறுப் பான ஓவியர்!
அக்கறை கொண்டே சித்திரத்தை
அழகாய் வரையும் ஓவியர்.!

இன்று விக்ரம் பிறந்தநாள்!
மகிழ்ச்சி பொங்கும் சிறந்தநாள்!
நூற்றுத் தொண்ணூ றோவியங்கள்
ஆற்றல் மிளிரப் படைத்துவிட்டார்!

ஆயிரம் ஆயிரம் படைத்தேதான்
ஓவிய ராக வாழியவே!
பெற்றோ ருக்கும் நாட்டிற்கும்
பெருமை சேர்ப்பார் அய்யமில்லை!

தாத்தா பாட்டி மகிழ்ச்சியிலே
துள்ளிக் குதிக்கும் இனியநாள்!
படிப்பும் இந்தத் திறமையும்
இணைந்தே வளர வாழ்த்துகின்றோம்!

நற்றமிழ் போல பல்லாண்டு
நாடு போற்ற வாழியவே!
குறள்நெறி போற்றி வாழியவே!
குவலயம் மெச்ச வாழியவே!

வாழ்த்தி மகிழ்வது வள்ளுவர் குரல் குடும்பம்

 பிறர் தர வாரா!

அன்னம், பறவைகள் கூட்டத்தில் வாழ்ந்தாலும்
தன்பண்பாம் பாலெது? நீரெது? என்றேதான்
நன்கறியும்! யாருடன் நட்பெனினும்  நல்லொழுக்கப்
பண்பைக் கடைப்பிடிக்கும் தன்னிலையை மாற்றாமல்
என்றுமே வாழ்தல் சிறப்பு.