Wednesday, January 19, 2022

டாக்டர் சி.ரமேஷ்


டாக்டர் சி.ரமேஷ் அனுப்பிய சொல்லோவியம்:


சொற்களோ ஊக்கப் படுத்தலாம்! எண்ணங்கள்

பட்டென்றே தூண்டலாம்! ஆனால் செயல்கள்தான்

முற்றும் கனவுக் கருகிலே கொண்டுசெல்லும்!

உற்சாகம் ஆர்வம் துணை.


மதுரை பாபாராஜ்

 

வட்டத்தில் தீர்வில்லை

 வட்டத்தில் தீர்வில்லை!


வட்டத்தில் ஓடினால் சந்திப்ப தெவ்வாறு?

சிக்கல் சுழலும், தொடரும் முடிவின்றி!

எப்படியும் சந்தித்துப் பேசினால்தான் தீர்வுண்டு!

வட்டத்தை விட்டே வெளியிலே வந்துவிடு!

சந்தித்துப் பேசினால்தான் தீர்வு.


மதுரை பாபாராஜ்

நண்பர் மொகலீஸ்வரன் வீடு


நண்பர் மொகலீஸ்வரன் வீடு!


மொகலீஸ்வர் மாடியிலே தோட்டம்! அதிலே

அகங்கவரும் வண்ணரோசா  பூத்திருக்கும் காட்சி!

கடின உழைப்பும் முயற்சியும் சேர்ந்தால்

எதிலுமே வெற்றி! உணர்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

Tuesday, January 18, 2022

நண்பர் VOV இராமசாமி அனுப்பிய படம்.


நண்பர் VOV இராமசாமி அனுப்பிய படம்.


கோப்பைக் குளம்பி தயாராக உள்ளது!

ஆர்வமுடன் செம்மலர் பார்த்து மலர்ந்திருக்க

தோழர் இராமசாமி இன்று மகிழ்ச்சியான

நாளாம் புதன்கிழமை

என்றுரைத்து வாழ்த்துகின்றார்!

வாழ்வாங்கு வாழ்க மகிழ்ந்து.


மதுரை பாபாராஜ்

 

Youtube

 வலையொளி பேச்சுகள்!


YOUTUBE ATTRACTIONS!


இரண்டு மணித்துளி செய்தியைச் சொல்ல

வளவள வென்றேதான் பேசித் தலைப்பில்

நுழைவதற்குள் அப்பாடா என்றுசொல்ல வைப்பார்!

வலையொளி இப்படித் தான்.


மதுரை பாபாராஜ்


Monday, January 17, 2022

நண்பர் எழில்புத்தன் அவர்களின் சொல்லோவியத்திற்குத் தமிழாக்கம்!


நண்பர் எழில்புத்தன் அவர்களின் சொல்லோவியத்திற்குத் தமிழாக்கம்!


நேர்மறை எண்ணமுடன் உங்கள் முயற்சிகளை

ஆர்வமுடன் மேற்கொள்தல் வெற்றி அடைவதற்குச்

சூளுரை யாகும்! இலக்குகளை நோக்கியே

நாளும் பயணித்தல் நன்று.


மதுரை பாபாராஜ்

 

நண்பர் பன்னீர் செல்வம் அனுப்பிய படம்:


நண்பர் பன்னீர் செல்வம் அனுப்பிய படம்:


மணக்கும் மலர்களும் கோப்பைக் குளம்பி

மணத்துடன் சூடாய் வணக்கத்தைக் கூற

மனங்கனிந்த நட்பினைப் பன்னீர்செல் வந்தான்

இணக்கமுடன் தந்தார் மகிழ்ந்து.


மதுரை பாபாராஜ்

 

HELPLESS!

 Helpless!


We are helpless and mute spectators

Our hands are tied and lips are clipped

We have to control our

Uncontrollable feelings and emotions!

Tears burst and trickle down our cheeks

Stains are there as lines and 

We sob and sob and sob!

What to do? We are at a loss!

We are  prisoners of circumstances!

All the beings of Nature walk

And feel free without any obstacles!

But we ? Our gait? Reasonableness?

Stagger! Stagger! Dwindle! Dwindle!


Babaraj

நண்பர் செல்லப்பா அனுப்பிய படம்


நண்பர் செல்லப்பா அனுப்பிய படம்.


பூக்கும் மலருடன் சூடாய்க் குளம்பியும்

ஆர்வமுடன் தந்தே வணக்கத்தைக் கூறுகின்ற

மாமதுரை நண்பராம் செல்லப்பா நட்பிற்கு

மாத்தமிழில் நன்றிசொன்னேன் இன்று.


மதுரை பாபாராஜ்

 

பெற்றோர்க்கு இலக்கணம்

 பெற்றோர்க்கு இலக்கணம்!


பிள்ளைகள் வாழ்வதற்கே எந்தத் தியாகமும்

செய்பவரே பெற்றோர்! இதைமறந்தே தன்னலம்

கொள்பவர்கள் பெற்றோர் இலக்கணத்தின் எல்லைக்குள்

எப்படி வந்திடுவார் சொல்?


மதுரை பாபாராஜ்

அகத்தின் உளைச்சல் முகத்தில்

 அகத்தின் உளைச்சல் முகத்தில் தெரியும்!


பணக்கவலை என்றால் கடன்வாங்கித் தீர்ப்போம்!

நலக்கவலை என்றால் மருந்துகளால் தீர்ப்போம்!

மனக்கவலை என்றால் உளைச்சலே

மிஞ்சும்!

மனத்தளர்வைக் காட்டும் முகம்.


மதுரை பாபாராஜ்

பாருக்குள் புள்ளி

 பாருக்குள் புள்ளி!


யாரென்ன ஆனாலும் என்னதான் நேர்ந்தாலும்

ஊரும் உலகும் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும்!

பாருக்குள் வாழ்வோரோ புள்ளிகளே!

புள்ளிகளைச்

சார்ந்தில்லை இந்தப் புவி.


மதுரை பாபாராஜ்

Sunday, January 16, 2022

நண்பர் அன்பு அனுப்பிய காணொளி


நண்பர் அன்பு அனுப்பிய காணொளி


முயற்சி திருவினையாக்கும்!


சக்கரம் கழன்றது! வண்டி உடைந்தது!

தட்டிவிடும் நண்பர் விழுந்துவிட்டார்! ஊக்குவிக்கும்

அக்கறைச் சாட்டையும் இல்லை! நுகத்தடி

முற்றும் பிரித்துவிட மாடுகளோ தங்களைப்

பற்றுடன் வாழ்வித்த அந்த மனிதனுக்காய்

சற்றும் சளைக்காமல் ஓடியே சாதனை

வெற்றியை ஈட்டிய காட்சியில் மெய்மறந்தேன்!

முற்றும் இழந்தாலும் சற்றும் தளராமல்

அக்கறை மற்றும் முயற்சியுடன் நம்மிலக்கை

எட்டலாம் என்றுணர்த்தும் பார்.


மதுரை பாபாராஜ்

நண்பர் அன்பு அவர்களின் வாழ்த்து:

[1/17, 10:34] VOV C.ANBU: superb..👏👏

[1/17, 10:36] VOV C.ANBU: mutrum, patrum , satrum, 

very beautiful and instant  thinking.👏👏👏👏👏

 

நடந்தே கடக்கும்

 நடந்தே கடக்கும்!


அடுத்த மணித்துளியில் என்ன நடக்கும்?

எதுநடக்கும்? என்றே தெரியாத வாழ்க்கை!

மெதுவாய் நடக்கும்! விரைந்தும் நடக்கும்!

நடந்தே கடக்கும் உணர்.


மதுரை பாபாராஜ்


பம்பரம் -- தேர்


 பம்பரம்-- தேர்!


ஓய்வற்ற பம்பரம்போல் பெண்கள் சுழல்வதால்

தேர்போல ஆண்கள் அசைந்தேதான்

வாழ்கின்றார்!

சோர்விலாள் பெண்ணென்றார் வள்ளுவர் அன்றேதான்!

சார்ந்தேதான் வாழ்கின்றார் ஆண்.


மதுரை பாபாராஜ்

உளி

 உளி!


அடிக்க அடிக்க உயர்ந்திருக்கும் பந்து!

எதிர்ப்பு, அவமானம் ஆட்டுவித்த போதும்

எதற்கும் கலங்காமல் பந்தாய் எழுந்தே

கடமைகளைச் செய்துநாம் முன்னேற வேண்டும்!

முயற்சி! செதுக்கும் உளி.


மதுரை பாபாராஜ்


Saturday, January 15, 2022

மகிழ்வும் வெறுப்பும்

 மகிழ்வும் வெறுப்பும் 


கைபேசி தன்னில் அழைப்பதைக் கேட்டாலே

மெய்நடுங்கும்! என்னவரும்? ஏதுவரும் என்றேதான்

உள்ளம் பதறும்! துடிக்கும் விரைவாக!

நல்லசெய்தி என்றால் மகிழ்ச்சி  உள்ளத்தில்!

இல்லையெனில் இந்தப் பிறவியே நீர்க்குமிழி!

கைபேசி மீதே வெறுப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்
நண்பர் IG சேகர் அனுப்பிய படம்


நண்பர் IG சேகர் அனுப்பிய படம்!


காளையைக் காளை அடக்குகின்ற காட்சியில்

காளையின் வீரம், அடங்க மறுக்கின்ற

காளையின் வேகம் திமிர்கின்ற கோபமும்

ஆள்வதைக் காணலாம் நாம்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

வாழவைக்கும்

 வாழ்வாங்கு வாழவைக்கும்!


வாழ்த்தி மகிழ்வதும் வாழ்த்தைப் பெறுவதும்

வாழ்வாங்கு வாழவைக்கும்! நாளும்

நலம்சேர்க்கும்!

நேர்மறை எண்ணங்கள் தோன்ற வழிவகுக்கும்!

நேர்வழியில் வாழவைக்கும் நம்பு.


மதுரை பாபாராஜ்


வாழ்க்கைப் படகு


வாழ்க்கைப் படகு!


வாழ்க்கைப் படகோ கடலில் அமைதியாகப்

போய்க்கொண் டிருந்தபோது எங்கிருந்தோ பேரலைகள்

தோன்றிப் படகைக் கவிழ்த்திடும் போக்கிலே

ஏனோ புரட்டுதே சொல்?


மதுரை பாபாராஜ்

 

Friday, January 14, 2022

பெருமூச்சு

 பெருமூச்சு!


துன்பமான நேரத்தில் இன்ப மயமாகச்

சென்றுவிட்ட நாள்கள்தாம் மீண்டும் வரவேண்டும்

என்றேதான் ஏங்கும் தவிக்கும் மனமிங்கே!

அந்தநாள் மீண்டும் வராது! பெருமூச்சால்

நொந்துபோகும் உள்ளம்! உணர்.


மதுரை பாபாராஜ்

குறள்வழிச் சாலைக்கு வாழ்த்து


குறள்வழிச் சாலைக்கு வாழ்த்து!


குமரிமுதல் சென்னைவரை உள்ளநெடுஞ் சாலை

குறள்வழிச் சாலையென் றேதான்  அமைய

அகங்குளிர வாழ்த்துகிறேன்! இந்த முயற்சி

மகத்தான வெற்றிபெறும் இங்கு.மதுரை பாபாராஜ்

 

தமிழ் எங்கே?

 வணக்கம் ஐயா. நலமா? 

தமிழ் எங்கே?

கடையின் பெயர்கள், நிறுவன வண்டி,

விளம்பரங்கள் என்றுநாம்  பார்ப்பதில் எல்லாம்

மொழியோ தமிழிலில்லை! ஆங்கிலத்தில் மட்டும்

எழுதுகின்றார்! தாய்த்தமிழைத் தேடவேண்டும் இங்கு!

இதுதான் தமிழ்நாடா? சொல்.


மதுரை பாபாராஜ்


ஐயா...தமிழகத்தில்...எந்தப் பள்ளியிலும்...வகுப்பிலும் சென்று குழந்தைகள் பெயரை கேளுங்கள்.. தமிழ் இல்லை என்பது நெற்றிப் பொட்டில் அடித்தார் போல இருக்கும்..

VOV சேனாபதி

Wednesday, January 12, 2022

தினை -- பனை


தினை-- பனை!


அனைவருக்கும் சிக்கல்கள் உள்ளன! ஆனால்

தினையளவு மற்றும் பனையளவு என்றே

மனைதோறும் வெவ்வேறு தோற்றம் அளவில்

மனதைப் பிழிந்தெடுக்கும் சொல்.


மதுரை பாபாராஜ்


 

நண்பர் முருகனின் காணொளி


நண்பர் முருகனின் காணொளி!


தன்பசி தீர்ப்பதற்குக் காகம் உணவுண்ண

தன்பசி தீர எலியாரோ தேடிவர

தன்னுணவைக் கொத்திப் பகிர்ந்தளிக்க காகமோ

கொஞ்சம் நடந்தே எலியார் எடுப்பதற்கு

அங்கே சிறுதுண்டை வைத்துவிட்டே வந்ததே!

தன்பசி தீர்க்க எலியாரும் வந்தங்கே

கொத்தியதே அந்த உணவை! பகிர்ந்துண்ணும்

பண்பிலே நேயம் உணர்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

நண்பர் எழில்புத்தனின் சொல்லோவியம் -- தமிழாக்கம்:

 


நண்பர் எழில்புத்தனின் சொல்லோவியம் -- தமிழாக்கம்:

நீங்கள்   விவரங்களில்  உங்கள் கவனத்தைப்
பாங்குடன் பார்த்தால் தெளிவு கிடைத்துவிடும்!
நேரத்தை நீங்கள் இதன்மேல் செலவழித்தால்
நீங்கள் இலக்கை குறித்தநேரம் எட்டலாம்!
ஆர்வம் முயற்சியைத் தூண்டு.

மதுரை பாபாராஜ்


அயலகத் தமிழர் நாள் 12.01.22


அயலகத் தமிழர் நாள்!


12.01.22


தமிழே எங்கள் தாய்மொழி யாகும்

தமிழே எங்கள் உயிர்மூச் சாகும்!


உலகில் எங்கே வாழ்ந்திருந் தாலும்

தமிழால் இணைவோம் தமிழர்கள் என்போம்!


அறம்பொருள் இன்பம் வழிமுறை யாகும்!

குறள்நெறி தானே பொதுமுறை யாகும்!


அயலகத் தமிழர் அகத்தால் ஒன்று!

எங்கிருந் தாலும் இனத்தால் ஒன்று!


கீழடி எங்கள் பெருமையைச் சொல்லும்!

பழம்பெரும் இனத்தின் வாழ்க்கையைச் சொல்லும்!


சங்க இலக்கியம் மாண்பினைச் சொல்லும்!

என்றும் புகழை நிலைபெற வைக்கும்!


அயலகத் தமிழர் திருநாள் இன்று!

நிமிர்ந்தே வாழ்வோம் தமிழர் என்று!


மதுரை பாபாராஜ்

9003260981