Friday, December 02, 2022

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன். சொல்லோவியம்!


அறைகூவல் மற்றுமுள்ள சூழலின் சிக்கல்

இதையுமே மீறி கவனமுடன் நாளும்

கடமைகளைச் செய்யவேண்டும்! இப்படிச் செய்தால்

செயல்திறனை மேம்படுத்தக் கூடும்! உணர்வோம்!

கவனமே ஆற்றலின் கண்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

பதர்!

 பதர்!


உரமாய்ப் பிறந்தால் விளைச்சல் தருவேன்!

மரமாக நின்றால் நிழலைத் தருவேன்!

நிலவாய்த் தவழ்ந்தால் குளிர்ச்சி தருவேன்!

நிலத்தில் மனிதனாய் வாழ்வதே வீண்!

பயன்களே இல்லா பதர்!


மதுரை பாபாராஜ்

Thursday, December 01, 2022

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன் சொல்லோவியத்திற்குக் கவிதை!


நம்முடைய நேரத்தைக் கொள்ளை யடிக்கின்ற

தொந்தரவை மேற்பார்வை செய்தல் கடமையாகும்,!

நம்மனம் மற்றும் செயல்விட்டுத் தள்ளிவைத்தல்

என்றுமே நல்லது! நாளும் செயல்திறன்

தொந்தர வின்றிசெல்லும் காண்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

Wednesday, November 30, 2022

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன் சொல்லோவியத்திற்குக் கவிதை!


வேலையைத் தாமத மாக்க பலமுகவர்

நாள்தோறும் உண்டு! அதிகமாய்ச்

சிந்தித்தல்!

வாழ்விலே எந்த அளவு தவிர்க்கிறோமோ

வாழ்வின் செயல்திறன் அந்த அளவுக்கு

நாளும் அதிகரிக்கும் செப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்

 

Tuesday, November 29, 2022

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன் சொல்லோவியத்திற்குக் கவிதை!


ஆயிர மாயிரமாய் நேர்மறைக் காட்சிகள்

பூவிதழ்போல் இங்கே மலர்ந்திருக்கு! ஒன்றிரண்டு

பூநாகம் போன்ற எதிர்மறைக் காட்சிகளை

ஏன்நினைக்க வேண்டுமிங்கே? வாழ்க்கையில் மாறுபட்ட

பாடம் புகட்டவந்த தென்றே ஒதுக்கவேண்டும்!

நேர்மறையே நல்லது! செப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்

 

Monday, November 28, 2022

பறவையின் தாய்க்கடமை


Dr.Ashraff posting in FB

பறவையின் தாய்க்கடமை!

51 நாள்கள்!

கூடுகட்டி முட்டைகளை நாளும் அடைகாத்து்

பாடுபட்டுக் குஞ்சுகளின் தேவைக்கே ஊட்டிஊட்டி

ஆளாக்கி வானில் பறந்து திரியுமட்டும்

தாய்ப்பறவை ஆற்றும் கடமைக்கு ஈடேது?

தாய்ப்பாசம் தாய்ப்பாசந் தான்.


மதுரை பாபாராஜ்


 

மகள் ஜெயந்தி ஆனந்த்


மகள் ஜெயந்தி ஆனந்துக்கு வாழ்த்து!


கடமையில் மூழ்கி கருத்துடன் கோப்பை

படிக்கும் ஜெயந்தியின் கம்பீரம் போற்று!

புதுமைப்பெண்! ஆற்றலால் சாதிக்கும் மங்கை!

குறள்நெறி போற்றிக் குவலயம் மெச்ச

சிறப்புடன் வாழ்கபல் லாண்டு.


மதுரை பாபாராஜ்

வசந்தா

29.11.22

 

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன் சொல்லோவியத்திற்கு கவிதை!


எதுவுமே சும்மா  கனிந்து விடாது!

எதற்கும் முயற்சிகள் தேவையே! நாமோ

முயற்சியை நாளும் முதலீடு செய்தே

இலக்குகளை நோக்கி நடக்கவேண்டும் நாம்தான்!

இலக்கை அடைவோம் முயன்று.


மதுரை பாபாராஜ்

 

நண்பர் எழில்புத்தன்


நண்பர் எழில்புத்தன் சொல்லோவியத்திற்குக் கவிதை!


திருப்தி அடைந்ததும்  லட்சிய தாகம்

இருக்கவே கூடாது என்றில்லை! உள்ளம்

சிறந்த எதிர்கால ஏற்றத்தைக் காண

விடைதேட லாகும் உணர்.


மதுரை பாபாராஜ்

 

நண்பர் இசக்கிராஜன்


நண்பர் இசக்கிராஜனுக்கு வாழ்த்து!


தற்போது சிட்னியில் இருக்கின்றார்!


உலகிலே எங்குசென்ற போதும் இசக்கி

பழமொழி மற்றும் குறள்பதிவை நாளும்

மறக்காமல் தந்தே கடமையைச் செய்யும்

சிறப்பில் மிளிர்கின்றார் செப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்

26.11.22

 

Thursday, November 24, 2022

அறவுரை--அறிவுரை

 அறவுரை-- அறிவுரை!


புலனத்தில் மற்றும்  முகநூலில் சொல்லும்

அறவுரைகள் மற்றும் அறிவுரைகள் எல்லாம்

சிறப்பாக உள்ளன! நடைமுறை யானால்

சிறப்பாக வாழ்விருக்கும்! சூழ்நிலைகள் வாழ்வைத்

தடம்புரள வைக்கிறதே இங்கு.


மதுரை பாபாராஜ்


யாரை நோவது?

 யாரை நோவது?


காலில் விழுந்தவுடன் ஆசிகள் கேட்பதற்குக்

காலில் விழுந்தாரோ என்றெண்ணி நின்றிருந்தேன்!

கால்களை வாரி விழச்செய்தார் மண்மீது!

யாரைத்தான் நோவது? சொல்.


மதுரை பாபாராஜ்


Wednesday, November 23, 2022

நண்பர் பன்னீர்செல்வம்


நண்பர் பன்னீர்செல்வம் அனுப்பிய படத்திற்குக் கவிதை!


பூவிலே தேனை உறிஞ்சுகின்ற எண்ணத்தில்

பூவின்மேல் வந்தமரப் பார்க்கிறதே வண்ணத்துப்

பூச்சிகள் காலைப் பொழுதிலே! நண்பரும்

காலை வணக்கத்தைத் தூதுவிட்டார் நட்புடனே!

நான்மகிழ்ந்தேன் நன்றி நவின்று.


மதுரை பாபாராஜ்